Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Doar doo'w 't vuur

Twentse Taalpries 2022 

Wiej neugt oeleu geern oet dizzen mooien Twentsen oamnd met te maken op vriejdag 20 mei a.s. um 20.00 uur in het Kulturhus te Boorn. Vanof 19.00 uur kö’j oe’n kaartje kopen vuur € 10,- en vust ne komme koffie dreenken, den oe doar an wördt böden.
Noa de opening duur Joop Weber neamp Adrie Hemmink van ’t Twentehoes’t stökske oaver en zoargt dat alns noar weans löp. Alwie Kroeze zeengt den oamd mooie Twentse leedjes en Paul Wiefferink döt de gemeudelijke kuieriej op ziene bekeande wieze.


Den oamnd ma’j beslist nich missen!
Parkeren köj vuur niks in Boorn biej ’t Kulturhus, Marktstroat 23, of in de grote parkeergarage ‘De Bijenkorf’.

Goodgoan en hoppelijk tot 20 mei in Boorn

 Kreek vuur de Twentse Sproak , Twentaal en Twentehoes.


En noe vedan!

In meert dialectmoand hebt wiej beslotten um de aktie van vurig joar disse moand wier vaniejs in te loaten goan.

Wordt iej disse moand lid, dan krieg iej 't jubileumbook der biej, vuur €25,= in 't joar met  automatische inkasso. Doarvuur  krieg iej 4x in ’t joar oons mooie blad ’n Bodbreef in de brevenbusse met verhalen, ’n recept, nen puzzel en netuurlijk niejs wat wiej dit joar ammoals vuur oeleu hebt bedach um der vuur te zorgen dat ieleu nen mooien oamnd of dag könt beleaven.

Opgeven kan duur oons bod te doon via Facebook moar opgeven biej 't secretariaat mag ok. Meld oe an biej avanderveer@kreenk.nl, zet der ow naam, adres en wonplaatse biej, as 't tillefoonnummer en e-mailadres. Dan maakt wiej 't terechte. 't Is ok 'n mooi book um vot te geven. Leden betaald € 5,=, nich leden € 8,95. Mangs nog wa mooier as nen bos bloomn. Deankt der is oaver noa moar nich te lange noadeanken.
En noe verdan,

Op noar ’n bookhaandel.


En noe verdan, ’t leste (jubileum)book van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak lig biej ’n antal bookweenkels te wochen op leu dee a langere tied nich meer biej ’n bookhaandel bunt wes. Dat bunt o.a. de Bazar van Jon in Hengevealde, Boekenhuis Riessen, Primera in Eanter, Bookhaandel Reterink in Wierden en de Readshop in ‘n Ham. Wieters biej bookhaandel Broekhuis in Hengel, Eanske en Almelo, Boek en Buro in Hoksebarge, ’n Brunaweenkel in Losser en de bookhaandels Brummelhoes in Oatmöske en Brummelhoes in Deanekaamp. Vuur € 8,95 he’j heel wat leasplezear. Mooie gedichten, geneuglijke korte verhalen en dat almoal tweetalig, in ’t Twents en vuur de leu dee ’t nich verstoat steet ’t ok in ’t Hollaands derbiej. Ok misschien mooi as kedo vuur mooderdag of vaderdag. Leu dee lid bunt van ’n Kreenk en nog ekstra beuke derbiej wilt hebben könt ketakt opnemmen met ’t Kreenksekretariaat, avanderveer@kreenk.nl. Leu dee lid wordt van ’n Kreenk kriegt ’t book der biej.

Leu dee lid bunt van ’n Kreenk en nog ekstra beuke derbiej wilt hebben könt ketakt opnemmen met ’t Kreenksekretariaat, avanderveer@kreenk.nl

     

Zeer vereerde leden van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak

Op 21 november 2020 bestun 'n Kreenk 45 joar en zol d'r 'n jubileumbook vol verhalen en gedichten presenteerd wörden. Echter, duur de Coronaregels is t'r niks van al die feestelijkheden duurgoan. 
Wiej hebt van oonze schrievers  mooie verhalen en gedichten kregen en de jury hef ’t nich makkelijk hat um oet te zeuken wel der met de eer geet strieken .

’t Spit oons merakels, mar duur de niejste Coronaregels hebt wiej alns mötten oetstellen, zowel de presentaasie in de Johanneskeark as ok oonzen feestoamnd, den zol wödden hooln op 28 november biej ’t Hoogspel.

Token joar hopt wiej de schaa in te halen en der nen gloepends mooien schrieversmiddag van te maken. Leu dee eur verhaal of gedicht majt vuurleazen kriegt doar op tied bod oaver.
En den mooien feestoamnd hooldt wiej ok tegoo, want wat in ’t vat zit…….., iej weet ’t wal!

Wiej doot oons best um de beuke nog vuur de feestdage roond te (loaten) brengen. 

Goodgoan,
bestuur van ‘n Kreenk

                                                                                      

Kreenk vuur de Twentse Sproak viert 45-jarig jubileum met verhalenboek

Zaterdagmiddag 21 november wordt de 45-ste verjaardag van de ruggengraat van de Twentse streektaalbeweging gevierd met de presentatie van een boek in de sfeervolle Johanneskerk aan de Twekkelerweg 110 in Twekkelo.

Holten 
Een Kreenk, zoals de vereniging in de volksmond genoemd wordt, werd 21 november 1975 opgericht in Havezate Het Everlo in Rossum. Het initiatief werd destijds genomen door Everhard Jans, Hennie Engelbertink en student Nederlands Ton Kolkman uit Holten die ook al in de Drentse taalbeweging actief was geweest.

Schrijversbond
‘n Kreenk kwam voort uit al langer bestaande Schrieverskring. Een overblijfsel daarvan was jarenlang de Overijsselse Schrijversbond, die het digitale streektaalmagazine Oaver de Iessel uitgeeft. Het bestuur van dit orgaan heeft overigens onlangs aangegeven er een punt achter te zetten en de club op te heffen door gebrek aan jonge aanwas.

Groei
‘n Kreenk heeft de afgelopen jaren een tegengestelde beweging meegemaakt. Het aantal donateurs is gestaag gegroeid en het aantal activiteiten is toegenomen. Tien jaar geleden werd het verenigingsblad opgewaardeerd tot een volwaardig streektaalmagazine dat vier keer per jaar uitkomt en de leden van ‘n Kreenk en ver daarbuiten op de hoogte houdt van alles wat er met de streektalen gaande is.

Stimulans
Ook de jaarlijkse schrijfwedstrijden geven het publiek een geweldige stimulans om in het Twents te gaan schrijven. Om de schrijvers in spe na te laten denken over de Twentse en Nederlandse taaltuinen, wordt de schrijvers gevraagd om hun verhaal (maximaal 500 woorden) of gedicht (maximaal 14 regels) zowel in het Nederlands als hun eigen Nedersaksische streektaal aan te leveren.

Voordeel 
Een ander voordeel van het tweetalige verhalenboek waarin de schrijfproducten steeds geplaatst worden, is dat het ook goed leesbaar is voor mensen die wat moeite hebben met het lezen van de streektaal. Een van de winnaars van de afgelopen jaren was onder andere de Rijssense oud-huisarts Jan Slofstra (foto) die de prijs kreeg overhandigd door jurylid Marieke Dannenberg, columnist van deze krant.

Platmaffia 
Er kunnen op de valreep nog steeds verhalen en gedichten worden ingeleverd. De uiterste inleverdatum is 1 september. Naast fictie zal het boek ook beschouwende bijdragen over 45 jaar Twentse streektaalmaffia bevatten.

 

                                                                                                                                                                   Good niejs vuur oonze taal vanoet de provincie.

Artiiekel in de Tubantia van 25 juni 2020.   

Artiekel in de Tubantia van 16 juni 2020      

Artikel in de Twentse Kraant van 22 feebrarie 2020 oaver de dialectmoand meert 2020. 

Mooi artikel in de kraant van 11 oktober 2019 oaver oonze taal en 't Twentehoes 

Onderscheiding.....

Het hef de koning behaagd um op 22 juni 2019 Alie v.d.Veer-Geugies te beneumen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Dit umdat Alie zovöl vriejwilligersweerk hef doon en nog döt vuur oonzen Kreenk, mear ok vuur Twekkelo, woar zee al joaren wont. Het is nen hele liest den op eneumd wödden duur de loco-burgemeaster van Eènsche.,

Artikel oet de Tubantia van 8 april 2019: