Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Bodbreef

Redactie Bodbreef: 
Alie van der Veer (eindredactie)
avanderveer@kreenk.nl 

Op disse pagina veen iej zogeheten 'snippets': stukskes tekst oet de niejste Bodbreef, dee at oew dudelijk maakt wat vuur prachtige inhoold de Bodbrewe hebt. A-j noa het leazen van disse snippets gleujneg niejsgierig zeent ewörden noar de volledige inhoold van det froaje blad, steurt dan een e-mail en het keump terechte.      

't Zommernummer van 'n Bodbreef is wier oet en lig of op de duurmatte van de leden/abonnees of in de brevenbusse. Noe ok te koop biej:

De Read Shop Express an de Markt 2 in Hengel
Kadoshop Thuys an de Beckummerstroat 11 in Bookel
De Bloomenschuur an de Oartmöskesestroat 354 in Almelo
't Hollandsche Huijs an de Roadhoesstroate 4 in Deepn (allene op ofspraak duur corona)
Rokerij Marle in Marle (allene op ofspraak duur Corona)
De bazar van Jon in Hengevealde
Spar Supermarkt in Boornerbrook,
Bookhaandel Brummelhuis in Oartmöske
De Read shop in Dealden
Zuivelboerderiej Kaamps in Deurningen
Bookhaandel Broekhuis in Almelo
Bookhaandel Prins in Maarkel
De Read shop in Riessen,
Bookhaandel Reterink in Wierden
De Read shop in ’n Ham
Primera in Eanter
Boek en Buro in Hoksebarge
Boekenhuis in Riessen.

Nog gen lid van 'n Kreenk? Anmelden kan aait biej oons, reageert eamn op dit bericht, dan krie'j bod wierum dan krieg iej 't in thoes steurt.

't zommernummer van 'n Bodbreef 2021 is oet.!!

An de Lien. (1)

Mien vaar en mien moor waaren een van de waenigen in ‘doarp, vlak noa ’n oorlog, wel ne kuierdroad harren. Van de ene kaant was ‘wal plezearig, mar ’t har ok ’n onmeunig noadeel.  Wee’j woarum? Ieder moal wὄr d’r ok opbelt duur ’n aander en of wiej dee dan eaven op wollen haalen um an den kuierdroad te proaten. Meestieds wὄr d’r miej dan vrog of ik op stop en stier den man of dat vrouw-meanske wol waarschouwen. Ik har doar ne gleunigen hekel an. As ik dan biej dee leu bescheet deu, wussen zee nich ho rap zee achter miej an mossen basken.

Mer op ’n moal, ton ik boeten oamd biej ne boer an kwam neggelen, um  duur te geaven dat d’r telefoon vuur ‘m was, zear hee: “Heanig an. Ik mot miej nog eaven wat aans antrekken.” Ik gängelen op’t hoes an en dach hellig: “Ik heb doan wa’k mos doon! Iej bekiekt ’t mar.”

Mien vaar vreug: “Woar blif no den boer? Den haaken lig d’r nog aait los an te bungelen. Dat wod ne dure flikkeriej vuur den beller.” Eandeliks kwam den boer in zien beste pak anstoeven. Hee greep den hoorn, luusteren eaven , zear ’n paar weure en hung ton op. Mien vaar gaapen den boer an of hee zien good wies kepot har en vreug: “Woarum heb ie oen beste pak an?”......................enz.
     Dit is het laatste door Suze Berendsen geschreven verhaal.  Suze is op 8-6-2021 in Almelo gestorven.

IS DAT NOE... FAMILIE VAN OE?
Die van de Man
Ik bin dr één van Exterkate, hier in 't Brook better bekeend as de Man. Ik heb nooit himmoal helder kreegn woar den bienaam vandan kwam. De één zeg dat het zol komn omdat "die van de Man" grote kearls waarn. Een aander zeg dat ze vrogger bie mien grötva in hoes alleen ma kearls haddn.
Wa’k wá weet: mien va kwam oet een gezin van 13 wichter. Mien grötva kon dan wa van de Man wean; hee dear zijn naam gin eer an. Hee kreeg 7 jongs, ma ok 6 meakes. Noe bin’k zelf nich zo kapot van het getal 13. Ik zol deankn; doot dr dan nog ene bie, den lesten maakt dan ok niks meer oet. Better één dr bie dan één dr óf mötn doon, toch? Loat goan. Ok a was t een koppel van 13; het mooie van die wichter van de Man was dat ze het almoal merakels good met mekaar kondn veendn.
Misschien kwam het umdat ze met zien dreeën (of veern) bie mekaar in één ber mossn sloapn. ........
     Pien Nijstad

Gerst in de picture ofwel gerst in de kiekerd
De Prediker zea het al: “D’r is niks ni-js onder de zunne.” Rechtevoort is het weer helemoal in um terugge te griepen op vroggere inzichten as het oaver kokken giet. Ok noe vandage an de dag wilt ze weer da’j sober eet. Dree moal daags en meer niet. Niet meer al dee liflaffies en extraatjes en butennissige dingen. Ok de granen stoat weer volop in de belangstelling. Honderd joar geleden hadden etten en dreenken een vaste indeling. Vrog op de dag roggebrood met spek of smoalt of boekweitpankoken. Tussen de middag de warme moaltied. ’s Oavends stoete en veur het noar beddegoan pap. ’s Zommers was de middagpot aans as ’s weenters. Kreeg ie in ’t zommer vers gedoo uut de tune, in de weenter kwamen de stamppotten op toafel en de snart en de siepelsoep. En natuurlijk heel völle pap. ...............
     Thea Kroeze

Koo Rona
Wie hebt ’n joar laank op e-slötten zetn,
Een joar, wa’w nit gauw zult vergetn,
Der was een virus, vandoar ne ophokplicht,
En ne heele lange tied bleef de staldeure dicht !!

En noe? Noe is der dan eindelijk het begin,
Van ’t veurjoar, wie mangt de weide in !
Eindelijk, noar ’n heel laank joar op stal,
Ma’w noar boetn, het mag, het zal,
Het zal noe warrachtig toch ech goan gebeujn,
Want ik heur de kleenkn van de staldeujn,
En joa, noe geet dan ech de duure lös !
En ik zee doar boetn, ne wei vol grös !
Ik heb miene zusters a een joar nit zeen,
....................................................
     Johan Veneklaas

DE KREENK-SCHRIEFWIEZE
secuurder ofmaakt – deel 1
De kleenkers dee in et Hollaands nich veurkomt, bint etzölde blevn. Hier he’j ze nog efkes op de rieg:
ö -       pröttel als in het Duitse Köln
ä -        männeke(n) als in het Nederlandse stem
oa -     droad als in het Engelse abroad; verlengde korte ò.
öa -     nöalen als in het Fr. oeuvre
ea -      wean als in het Franse mère
NB: Dit bint ammoal eankelklaanken. Dus ok de ea, oa, en öa nich broeken om nen tweeklaank wier te gevn.
Nen tweeklaank wordt angevn met ‘n accent circumflexe (‘dakje’): wn. (Hieroawer aandermoal meer.) Zoda’j kriegen könt: Ween, wean, weânDree lokale falderoasies.
.................................................................
     Herman Finkers

Martin ter Denge zeenk ’t Twents Bob Dylan-leed van bienoa 14 minuten.
In ’t Joarbook Twente dat kottens oet is kommen stoat viefteen in ’t Twents
e-schreven coupletten oaver verschillende Twentse plaatsen.
An viefteen Twentse schrievers is vroagd um ‘n kort veske te maken met ne
bewearking van ’t bekeande leed ‘Coronation Row’ van Bob Dylan.
Klik op oonderstoanden link van de Twentse Taalbank dan krie’j alle teksten.
http://www.twentsetaalbank.nl/media/teksten/20416.html
Dreks luustern noar de muziek, dus geluud an.