Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Bodbreef

Redactie Bodbreef: 
Alie van der Veer (eindredactie)
avanderveer@kreenk.nl 

Op disse pagina veen iej zogeheten 'snippets': stukskes tekst oet de niejste Bodbreef, dee at oew dudelijk maakt wat vuur prachtige inhoold de Bodbrewe hebt. A-j noa het leazen van disse snippets gleujneg niejsgierig zeent ewörden noar de volledige inhoold van det froaje blad, steurt dan een e-mail en het keump terechte.      

Nog gen lid of abonnee van 'n Kreenk? Anmelden kan aait biej oons, reageert eamn op dit bericht, dan krie'j bod wierum.

 't Weenternummer 2019 van 'n Bodbreef  is oet!!!!

Dat was mooi !
Op 19 september he’k ofscheid nömmen as veurzitter van oonzen Kreenk.
Jammer genog kon ik ’n veurzittershamer nit oaverdoan an nen niejen veurzitter en dat gaf miej  ’n betje ne vrömde biejsmaak. Alie van der Veer hef noe tehoop met Marlies Nijhuis, Hennie Boomkamp en Rieke Dohmen ’t weark van ’n veurzitter oavernömmen, ma ze zit erg verleagen öm leu dee in ’t bestuur met wilt dreaien. Der is völ te doon en a’j dat oonder meer leu könt verdelen wödt dat makkelijker en ok better vol te hoalden...........
Joop Weber

Tegenwoordige tijd en Verleden tijd
Doar tuske zit rechtervoort ne wearld van verskil. Toen ikzölf ’n keend was en ook nog in latere joaren zag iej vaak keender boeten spöllen.  Allerlei oalerwetse spellekes wörden der espöld. Hinkeln met ’n oald schoonsmeerdeuske vol zaand, töwke springen: van “in spin de bocht gaat in en uit spuit de bocht gaat uit”, knikkern in de göt en in ’n kuulke. Dan ha’j de haande mangs zo zwat as ne kollenschup. Ook spölden wiej met de hoelahoep en met nen tol en ’n zwöpke, stealten lopen en dan dee’w nog verlos en verstoppertje. Mangs gungen wiej ook sleutje springen. Menigmoal leawerden dat natte veut op. Al dee spellekes spölden wiej biej oons in de stroat en an de boetenkaant van Hengel met de keender oet de buurt. Geregeld plearden ik of ’n aander keend laankoet a’j ‘verlos’ spölden of ‘verstoppertje’. Dat gebuurden meesttieds a’j hard vot mossen lopen um oe te verkroepen. Dan ha’j mangs ’t vernis van de knee, of iej zaten van top töt teen vol zaand. ....................
Elly Romanyk

’n Toon maakt de meziek XVIII FFF december 2019
Fosseln, foezel & foxtrot
Doar bint in de lop van de tied a ’n hoop leu an kepot egoan. En dat is van alle tieden. Starke bene dee de weelde dreagen könt. ’t Koomp teegnwoordig veul veur, mer d’r bint ok bewiezen dat in de Goolden Eeuw, de tied van Rembrandt van Rijn, de méénschen zich ok a gin road wussen met (te) völ geeld en almoal gekke dingen deuden. Doar bint beuke vol oawer eskrewen.
“Seks, drugs en rock & roll”: disse oetdrukking wödt teegnwoardig gebroekt um skewe skaatsen en bachanalen te umskriewen...................
Erik Hütte

’N BETKE GLEEMPLACHEN MAG MANGS OK WA, TOCH?
In oonze drokke en mangs jachterige en roezemoezige wearld is ’t good da’w ’n enkele moal nen gleemplach op de kinnebakke kriegt. ’n Betken ofleiding kan mangs woonder doon en oons oet de sluur van alle dag halen. En dat gebuurt mennigmoal as d’r wel ’n kort vertealsel kwiet wil dat hee of zee zölf hef metmaakt of oet de loch hef greppen en an ’t eand nen bakslag maakt. Van dee vertealsels heb ik d’r ’n stuk of wat biej mekaar grabbeld en doar doo ik oe hiernoa bod van. En biej ’t leazen mu’j nich alns té nauw op de schoale nemmen.
Iej möt wal een stuksken achteroet in de tied. As d’r nog nich zovöl auto’s op de stroat zeent. En de ...............
Martin Peters

Tweetoalig? 
Ik prakkizeer, ik prakkizeer
hoe machtig mooj is ‘t Tweents
t zit mee deep in t lief zozeer
da'k  kuijeren mie nog better weens

Moar hoe zit et dan met tweetoalighied
want van hoes oet sprak de vaa aans
met moo in t plat altied
met oons keender in t Nederlaands 

Ik prakkizeer, ik prakkizeer
kan 't altied best verstaon
de moodersproak me leef zozeer
moar káts best  an't kuijeren goan?? 

Ik weet nich meer of ik 't wal good zee
toe help me oet de braand
ku'j zeggen dat ik tweetoalig bin
verném 't geern van hogerhaand. 

Ik prakkizeer, het kump wa good
t Is vast een brug te wied
Wal zit 't dichten mie in 't blood
Dát kump nooit oet de tied
Isis Zengerink, dichterscollectief Niet Zwichten maar DichtenDe Bodbreefe bunt ok te koop biej verschillende bookhaandels in Twente: De bazar van Jon in Hengevealde, Spar Supermarkt in Boornerbrook, Bookhaandel Brummelhuis in Oartmöske, the Read shop in Dealden, Zuivelboerderiej Kaamps in Deurningen, Bookhaandel Broekhuis in Almelo, Bookhaandel Prins in Maarkel, the Read shop in Riessen, Bookhaandel Reterink in Wierden, de Reas shop in 'n Ham, Primera in Eanter, Boek en Buro in Hoksebarge en Boekenhuis in Riessen. En noe ok biej Rokeriej Marle in Marle.