Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Bodbreef

Redactie Bodbreef: 
Alie van der Veer (eindredactie)
avanderveer@kreenk.nl 

Op disse pagina veen iej zogeheten 'snippets': stukskes tekst oet de niejste Bodbreef, dee at oew dudelijk maakt wat vuur prachtige inhoold de Bodbrewe hebt. A-j noa het leazen van disse snippets gleujneg niejsgierig zeent ewörden noar de volledige inhoold van det froaje blad, steurt dan een e-mail en het keump terechte.      

't Hearfstnummer 2021 van 'n Bodbreef is wier oet en lig of op de duurmatte van de leden/abonnees of in de brevenbusse. Noe ok te koop biej:

De Read Shop Express an de Markt 2 in Hengel
Kadoshop Thuys an de Beckummerstroat 11 in Bookel
De Bloomenschuur an de Oartmöskesestroat 354 in Almelo
't Hollandsche Huijs an de Roadhoesstroate 4 in Deepn (allene op ofspraak duur corona)
Rokerij Marle in Marle (allene op ofspraak duur Corona)
De bazar van Jon in Hengevealde
Spar Supermarkt in Boornerbrook,
Bookhaandel Brummelhuis in Oartmöske
De Read shop in Dealden
Zuivelboerderiej Kaamps in Deurningen
Bookhaandel Broekhuis in Almelo
Bookhaandel Prins in Maarkel
De Read shop in Riessen,
Bookhaandel Reterink in Wierden
De Read shop in ’n Ham
Primera in Eanter
Boek en Buro in Hoksebarge
Boekenhuis in Riessen.

Nog gen lid van 'n Kreenk? Anmelden kan aait biej oons, reageert eamn op dit bericht, dan krie'j bod wierum dan krieg iej 't in thoes steurt.

't hearfstnummer van 'n Bodbreef 2021 is oet.!!

CONCEPT KREENK-SCHRIEFWIEZE 2021 NOE OP DE WEBSTIE.
DE KREENK-SCHRIEFWIEZE
secuurder ofmaakt – deel 2Loa’k beginnen met ’n Mea Culpa. In mien stuksken in’n veurigen Bodbreef steet oawer de Kreenk-schriefwieze ’n tikfoutje. Ik schreef doar: ‘…steet der wi’j dan is dat ’n an-mekaar-trekken van wie en iej.’ Dat möt natuurlk ween: ‘…dan is dat ’n an-mekaar-trekken van wil en iej.’ In de rest van et stukske he’k et wa good intikt. 

En hier nog wat wiedere prakkezoasies oawer de schriefwieze.
’n Bodbreef is et leste blad wat nog kats in’t plat schrif. De leu dee dat gangs hoaldt en in mekaar dreait, doot dat ammoal umzeuns. Doar mö’w zunig op ween, en dat mö’w. De schriewers hebt der wil an um in de modersproak te schrievn. De spelling is der nich veur um dat plezeer kepot te maken. Et is der juust veur um et pleezeer grötter te maken. En der bint, evven grof deur mekaar, dree soorten platschriewers.

1. Leu dee plezeer hebt an’t schrievn in’t plat, mer der teagenan zeet um te goan studeren op de schriefwieze. Of der noe: met doon of metdoon stoan möt, maakt ze nich zovöl oet.

2.Leu dee plezeer hebt an’t schrievn in’t plat, mer verlet hebt an ne ofgesprökken spelling. Ze weelt nich alverdan biej et schrievn mötten deanken: hoo za’k et noe es spellen. En: at der zear steet, mö’k dat dan begriepen as zeer (pijn) of als zei (- hij).

3. Leu dee nich eankeld plezeer hebt an’t schrievn, mer ok an der eagen schriefwieze. Umdat ze dat anveult as: dit heurt biej miej.
          Herman Finkers

I  HAD  A  DREAM!!!!!. 

Noe mu’k oeleu toch wat vertellen. Ik heb kottens dreumd en nich zo zunig. Noe dreum ik natuurlijk wa vaker. Alman schient mangs wa te dreumen, dus zo biezeunder is dat noe óók wier nich. Alleen ik kan mie ’s morns nooit herinneren wat of ik dreumd heb. Ik kan ’t dus nooit naovertellen umdat der meesttieds niks van blif hangen. Mear dén nach ha’k toch nen dreum. Der kwam gin eand an. Ik mut der wa hoast den helen nach drok met hebben e’wes. Mear...ik kon  dit moal ’s morns hoarfien vertellen woar ’t oawer gung. En dàt was verwoonderlijk.  Het begun der met da’k noar ’t maark hen wol um ’n paar stukskes kees te kopen. Dus, ik met de fiets noar Hengel. Toen ‘k op ’t maarkplein ankwam stun der ginnen eankeln kroam. ’t Hele plein was kaal. Mear milln op ’t plein stun nen hoop volk op nen kloeten bie mekaar en dee waren ammoal vol andacht an ’t luusteren noar nen kearl met nen groten zwatten board in ’n laank wit gewaad den doar stun te oreren. Ik dach bie miezölf:  “wat zol doar toch te doon wean”. En niejskierig, wa’k toch wa ’n betje bin, heul ik ’t der mear is op an.
          Elly Romanyk-Meuris

IS DAT NOE... FAMILIE VAN OE?  

Jongs, jongs en nog eens jongs

Veurig moal he'k oe toch zeg dat mien Va dr één van de Man was? Maar zorgen veur mannelijken anwas in de familie is mien Va (met mien Moo) nich al te best lukt. Eén jong hebt ze kreegn. Eén jong en den was zo lang, zó lang: het waren dr hoast twee. Maar ze kreegn ok dree meakes, woarvan ik een jongsten bin. En al könt meakes nich veur stamhoolders zorgen, ze könt wa veur jongs zorgen. Dus dat he’w dan doan ok!

In 1997 wördn miene oale leu veur het eerst opa en oma van een kleinzön. Wat een feest! Dat feest wördn met de joarn al hoe grötter, umdat d'r al hoe meer kleinzöns bie kwamen. Störig as der wier één van de dames zwanger was, dachen wie: noe zal het wa een moal zo wied wean, noe zal der wa een meaken komn... Maar nee, beschuut met roze muuskes he'w bie oons in de familie nooit had.
          Pien Nijstad-Exterkate

Weet iej woar ik verlet um heb?
Ik heb de leste tied völ prakkezeerd oawer oonze modersproake. Ik goa der van oet dat ne sproake oe an stuurt, biej alns wat a’j bint, biej alns wat a’j doot en biej al oen wearken en deanken. In alle sproaken en culturen geet dat zoawat op zonne zölfde wies.

Der bint geleerden dee hebt zegt da’j taal en ne sproake mot vergelieken met ne rivier. Al oen deanken en prakkezeersels wördt metnommen in nen streum van weur en zinsconstructies. Of, oetsprokken zoa-at Descartes dat deu: “Ik deank, dus ik bin.” Alns wat a’j oe oetdeankt ku’j ok oetsprekken en oe vuurstellen. En et maakt gin verschil of dat noe in et Hollaands is of in’t Twents.

Iej leert sprekken en luustern in oene modersproake. Vuur sommige leu is dat et Hollaands, mangs is dat ne andere sproake zoa-as et Twents. Leu dee at beide sproaken doot, hebt vuur elke situatie de vuurkeur vuur één van dee beide sproaken. Meestieds geet et in hoes plat, Twents, of op ne andere wies. A’j in formelere umgeavingen komt, dan pak iej makkelijker noar et Hollaands. In ketoaren, de rechbaank, de kerk en in’t school doo’j meestieds Hollaands, biej kammeröa doo’j de sproake dee et dichst biej oe kump. Vuur nen Tukker is dat Twents, ’t is oene modersproake. Vaak gef et Hollaands meer ofstand. Rechtervoort wördt et Twents sterk beïnvloed deur et Nederlands en et Engels.  
          Jos Oude Kempers

Sloerig in de hoed…………..
’t Is oons allemaole wal es waverkwömmen. Nen heel’n dag zee-j goud te passe en a-j dån ’s aoms nao ‘t jätten kwomt te zitten, krig ’t oe te pakken. De döppe valt oe tou. Effen ’n kweteertie vuur oe zölf. Wei kån der neit waver met proten. Dät gebuurt bie oons in huus mångs ok. A-j dån weer bie zinne kwomt zee-j ’n stuk bjätter te passe. Meestieds geit elkeneine dån nog effen zienen gaonk vuur dä-me de koffie in ’n pot dout. Dät hebt wie den vriedagoamd ok edaon.
Oonderwiel dä-me met mekare koffie dreenkt zegt mien keerl: Is ’t hier noe zo koold? Nee, dät was ’t neit. ’n Kachel braonden der best op. A-k oe was,zol ‘k der  der ’n trui  bie waver ån trekken. Hei zat ter ok zo in ’t spothemd. ’n Trui der wa, ’n kachel op estwakkert meer ’t koold fiesteren ging neit waver. ’t Lik um zölf ok bjätter um, met ‘n asperientie achter de koezen, op tied op berre ån te gaon. Dån zeenk mane vaste wa wier goud te passe.
          Henriëtte Abbink

Martin ter Denge zeenk ’t Twents Bob Dylan-leed van bienoa 14 minuten.
In ’t Joarbook Twente dat kottens oet is kommen stoat viefteen in ’t Twents
e-schreven coupletten oaver verschillende Twentse plaatsen.
An viefteen Twentse schrievers is vroagd um ‘n kort veske te maken met ne
bewearking van ’t bekeande leed ‘Desolation Row’ van Bob Dylan.

Klik op oonderstoanden link van de Twentse Taalbank dan krie’j alle teksten.
http://www.twentsetaalbank.nl/media/teksten/20416.html
Dreks luustern noar de muziek, dus geluud an.