Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Bodbreef

Redactie Bodbreef: 
Alie van der Veer (eindredactie)
avanderveer@kreenk.nl
 

Op disse pagina veen iej zogeheten 'snippets': stukskes tekst oet de niejste Bodbreef, dee at oew dudelijk maakt wat vuur prachtige inhoold de Bodbrewe hebt. A-j noa het leazen van disse snippets gleujneg niejsgierig zeent ewörden noar de volledige inhoold van det froaje blad, steurt dan een e-mail en het keump terechte.

‘De rekkenlineaal’, ’t nieje book van ’n Kreenk
Op 26 meert j.l. is ’t zesde book van ’n Kreenk oetkömmen. Ne boonte verzameling van verhalen en gedichten van schrievers van ’n Kreenk en aanderen, dee an de schriefwedstried van ’n Kreenk met hebt doan. ’t Is vuur oonze leden en Bodbreefabonnees te koop vuur € 10,-. ’n Mooi en biejzeunder kedootje ok vuur leu dee Twents wal oarig veendt mar ’t nich himmoal good könt begriepen, de Hollaandse vertaling steet der ok biej. Wiej nemt ’t met noar de bokenverkoop in ’t Twentehoes en aandere Kreenkoavenden. Vuur iets meer geald is ’t te koop biej ’n antal bookhaandels in de Regio.
Op dizze wieze hopt wiej de Twentse Sproake nog meer oonder de leu te können brengen. Doo’j ok met? Meer weten of ’t book dreks neudig, bel of mail noar Alie van der Veer.

’n Onmeunig mooi Dialectfestival.
Wiej schrieft 31 meert, ’n lesten dag van de Dialectmoand en wiej waren tehope met völle aandere leu te gast biej RTV-Oost. Goandeweggens  konnen wiej al biejtieds oonzen kroam inrichten met beuke, pleankskes, placemats en Bodbreve en könnig wörden met de leu van ’n noaberkroam. Oonze Streektaal har dreks alle andach en RTV-Oost har der ok nen Open Dag van maakt; zodöanig konnen leu roondkieken op ’n antal ofdelingen. Oonderwiel was doar ok genog te snaaien, breudjes, preuveriejen van kleane hepkes vis, völ soorten worst en keze tot mosterd an too. De p.r.-leu van ’t blad Noaber waren der ok net as ’t p.r.-team van ’t nieje spektakelstuk ‘Hanna van Hendrik’ woar Johanna ter Steege en Jan Roerink in met spölt.
’t Was ’n genot ok um noar alle optredens te kieken en te luustern, en alns in de streektaal, kortum, de leu van Oost hebt zich gewealdig inzat. Wiej luusterden noar Bert Eeftink en Paul Schabbink, ’n duo dat al völ tehope hef spöld en zungen, heel mooi. Ok tröffen wiej Jan Riesewijk op ’t podium an. Hee kon ’t nich loaten um ‘ma Wildspieker, metspöller in ‘Van Jonge leu en oale groond’’ ok eaven in ’t zun’ke te zetten. Wieter deu hee plannen vuur de vuurstellingen van ‘Tweeduuster’ oet de deuke. Frank Droste, dee in 2018 ’t Twents Song-festival hef wunnen zung tehope met Tessa Boomkamp ’t leedje ‘Sterrenstof’ en nog meer. Ok de band ‘Holleboer’ was van de pertiej en ’t leste optreden was van de Heino’s dee doar ne daverende vuurstelling brachen. De leu konnen de hele moand meert al via internet duurgeven wat zee ’t mooiste Twentse/ Oaveriesselse woord vunden. Op ’n moal maken Marcel Oude Wesselink bekeand dat ‘onmeunig’ kopleuper was wörden met de weure ‘heanig’ en ‘pröttel’ op de tweede en dearde plaats. ’t Bleef drok tot ’t eand an too en al met al bunt doar zun viefteenhonderd bezeukers west. Token joar koomt der wier zun zölfde Dialectfestival, loat wiej ’t mar bekieken as ’n Geuzennaam, want Nedersaksisch is toch echt ne Taal wörden! Ok dat wussen wiej a langer as vedage.
En, wiej van ’n Kreenk stoat in de riege um zunnen mooien dag wier met te maken, met daank an de leu van RTV-Oost, zee hebt loaten zeen dat zee ’t könt, ‘andach scheanken an dee mooie oale Nedersaksische taal’.
Alie van der Veer

Bössels
Eamn vuurstellen, wiej bunt Zara en Bo Bössel, umda'w met oons beaden bunt, ok better bekend as Bössels. Wiej bunt nog nich zo lange op de wearld, komt vanoet 't Gelderse noar Broabaant en wont noe in 't mooie Twente. Wiej bunt ok twee hele mooie deerntjes, zusters van mekaar en hebt nen helen hoop vuur mekaar oaver. Wiej vleegt mekaar in de heure moar loat mekaar ok met vrea en deelt oons 't berre. Wiej stoat vuural bekend um oonze behölpzaamheid. De mooiste dinge dee'w geerne doot zö'w opneumen. Biejveurbeeld helpen met oew stoolgaank um ’t wc-rölleke of te rollen zoda'j dat zölf nich hooft te doon. 'n Theedook angeven noa 't ofwasken, en at oe wat nich ansteet in thoes zorgt wiej der vuur da'j wat niejs kriengt. Geld mot rollen oeteandelijks. Wiej helpt met de bodschoppen noar binnen hen sleppen, zorgt der vuur da'j met 'n kraan los könt dweilen at 't oons es mis is goan, hoaldt inbrekkers op ofstaand en zwemt al 't water in 'n viever duur mekaar. An toafel zitte wiej ok geerne en et met de pot met. Zo hebt ze oons dat leerd, etten wat 'n pot schaft moar ok van dee lekkere kaant en kloare brokken goat der as pap in.

Regelmoatig jaagt wiej de hoonder op en zorgt der vuur dat de katte ne hoge rugge opzet moar doar könt wiej nog wal kunniger met worden de kommende tied. De tuinslange oetrollen is zo'n mooi wark, verrassend um te zene dat der noa de tied 'n waterorgel is ontstoan. 'n Mooi spektakel um te zene en zekers makkelijk vuur 't water te geven in 'n tuin. As 't op 't wark boeten ankoomp, bunt wiej der biej. Sneuien bunt wiej onmeunig good in en regelmoatig doo'w an bodemonderzeuk en als wa'w veendt, slept wiej met noar binnen hen um wieter te oonderzeuken. En wiej wet dondersgood de koelkaste te veenden, doar steet zovölle lekker spul in.......hmmmmmmm.

....en nog völle meer!

Streektaalconsulent an 't woord - De meuiste dialectoetdrukking 2013 koomp oet Twente

'Hee hef oonder 'n droad hen vretten'. Dat is in 2013 közzen as 't meuiste dialectgezegde van Nederland. De rest van 't laand har 't noakieken.