Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Bodbreef

Redactie Bodbreef: 
Alie van der Veer (eindredactie)
avanderveer@kreenk.nl 

Op disse pagina veen iej zogeheten 'snippets': stukskes tekst oet de niejste Bodbreef, dee at oew dudelijk maakt wat vuur prachtige inhoold de Bodbrewe hebt. A-j noa het leazen van disse snippets gleujneg niejsgierig zeent ewörden noar de volledige inhoold van det froaje blad, steurt dan een e-mail en het keump terechte.      

't Vuurjoarsnummer 2022 van 'n Bodbreef is wier oet en lig of op de duurmatte van de leden/abonnees of in de brevenbusse. Noe ok te koop biej:

Landhuisliving.nl , D.J. Bunschotenstroat 14, Goor
Bruna, Westeinde 25, Vjenne (Vrezenvenne)
De Read Shop Express an de Markt 2 in Hengel
Kadoshop Thuys an de Beckummerstroat 11 in Bookel
De Bloomenschuur an de Oartmöskesestroat 354 in Almelo
't Hollandsche Huijs an de Roadhoesstroate 4 in Deepn
Rokerij Marle in Marle
De bazar van Jon in Hengevealde
Spar Supermarkt in Boornerbrook,
Bookhaandel Brummelhuis in Oartmöske
De Read shop in Dealden
Zuivelboerderiej Kaamps in Deurningen
Bookhaandel Broekhuis in Almelo
Bookhaandel Prins in Maarkel
De Read shop in Riessen,
Bookhaandel Reterink in Wierden
De Read shop in ’n Ham
Primera in Eanter
Boek en Buro in Hoksebarge
Boekenhuis in Riessen.


't vuurjoarsnummer van 'n Bodbreef 2022 is oet.!!


Corona-pettat
Ik geve et eerlijk toe: pettat speult een grote rolle in mien leevn. Niet groter dan Frits (mien man) netuurlijk, nee, dat verschil zie ik zelf ok nog wel in. Ok niet groter dan mien kienders en kleinkienders, tuurlijk niet. Maar pettat stöt wel heel hoge in mien top tiene.

Wat kan ik genietn van zo’n plastic bakkien pettat mit dubbele mayo van ons plaatselijke café/restaurant/cafetaria Het Wapen van Utrecht, oftewel café Rene. Simpelweg dat tillefoontien nur hun maakt mi’j al bliede: ‘Ja, mit mi’j. Ik eb een bestelling!’

Ik weet zeker dat ze heel veule andacht besteedn an mien bestelling. Elke keer is et zo ontzettend lekker en zo’n heerlijk geklieder mit die overdaad an mayo. Die lekkere mayo die ik nog steeds niet in een supermarkt eb kunn ontdekkn. .......enz.
Frouk Alice Weijs-Kroek

Et Nedersaksisch
Et dialect dat as noe in Oaveriessel te heuren is, is zo’n tweeëneenhalf doezend joar old. Veur die tied woonden ier ok al mèènsen, mar un taal is verdwenen en vervangen deur een eel andere taal, die zien oorsprong ef rond de Zwarte Zee. Van daaruut is die taal, het Indogermaans, eel Europa in-etrökken, en in het noordwesten ontwikkelde um daoruut het Germaans. Rond 500 veur Chr. kwam die taal oans laand in. Dat Germaans ku w allenig mar reconstrueren, umdat er niets in opetekend is. In ’t begun ef dat Germaans in oans laand een nogal homogene taal geweest. Mar nao het jaor 0 ontstiet er verskil. De grens löp langes de grote rivieren, en langes de grens van et Romeinse Riek.  De talen kriegen van now of de namen van de stammen die as de Romeinen onderskeiden: boven de grote rivieren het Fries, ten zuden ervan het Frankisch. Nog gien Saksisch dus. Die stam ef zien basis buten oans laand, in Westfalen

Dat Fries ef dus een eel groot gebied beslagen. De eerste Friese tekst kump uut Dèventer, dus uut wat we now Sallaand numen........enz.
Harrie Scholtmeijer

Kieken of koken
Dizze moal ’n recept veur de vegetariërs onder oons.
Paddestoelen: oei, oei!
Zo as ze bi-j oons in Twente zegt: “’t is met paddestoelen liek as met partners, a’j de verkeerde treft goa’j der mooi an kepot.
HACHEE VAN ZWAMMEGIES.
Et woord hachee komt van et Fraanse woord veur hakken (hacher). Al in de Middeleeuwen kom ie beschrievingen tegen van buffetten met hachee-gerechen.  Dan giet et alverdan over hachee met vleesressies. En aaltied met zoere of zuutzoere vloeistoffen. Doarvan wörden et vlees ja zachter.
Heel vake at ie doar rodekool, appel en tuffel (eerpel) bi-j.
Met paddestoelen giet dat dan toch wat aans. In dit geval maakt wi-j ’n ovenschotel met hachee van zwammen en zwammegies. Wel bint appelties en rodekool ok hierbi-j heel lekker. .......enz.
Thea Kroese

Kuiern met Ben Nijkamp
Op de Facebookpagina van’ Kreenk kom iej em slagmoals tegen, Ben Nijkamp, keerl van de Streektaal Radio van Hofstreek FM met dialect. Hee is ‘vriend’ wörden van’ Kreenk en hee löt oons weten as he plaatjes of teksten leuk veendt, dan krie’w duumkes. Umdat’n Kreenk net as Ben ok gangs is met Streektaal leek et oons mooi um kunnig te wörden en ik gung noar Losser hen.
Op de ofgesprökken tied stun ik doar vuur de dure en ik keek miene oagen oet. Keerl nog es an too, wat nen hoop CD’s stunnen doar in de kaste. Oonderwiel har Ben de koffie kloar en bu’w an de kökkentoafel goan zitten, dat schrif better.
Ben is joonk wörden in Losser en is ok met et Twents opbrach, dat kon ok hoast nich aans, zien vaar köm oet Oatmöske en zien moo oet Loster, zo het dat hier. Noa de leagere school en de ULO gung Ben noar et ketoor biej Menko.
Dat zinnen em nich zo en Ben gung de zoarg in noar’n Losserhof en begun met de opleiding Z-verpleegkunde. Vandoar oet is hee noar Ermelo goan en hef 25 joar biej ’s Heeren Loo wearkt. Doar begun he met zien eerste radioprogramma.
Eenmoal wierum biej’n Losserhof en Schöppingen kon hee verdan biej Radio Old’nzel en RTV Losser/ Accent FM, lokale umroop Losser en umstrekke.
En Ben vertealt: ”Streektaal geet nooit vot, al dachen ze dat vieftig joar leden wa en op’n doer hoaldt wiej allenig Twents en Engels oaver. Seend Normaal was  hier et hek van’ dam en kömmen der hoo langer hoo meer bandjes met jonge leu dee oaver bunt stapt van Engelstalige muziek noar de Streektaal. Der bunt heanig-an al heel wat bekeande Engelstalige nummers oet de popmuziek in de streektaal vertaald, dat geet völ better as in’t Hollaands. ........enz.
Alie v.d. Veer

Oonder de mat
Thoes is oons van klèèns-of, biej e’ brach,
Da’j rommel an kaante maakt, an ‘t èène van ’n dag,
En ok op school hebt ze oons dat leerd, zodat,
Wie alles in de kantine opruum’n, schier en glad,
Toch zag iej dat wat Vèènte, hiervan niks hadn leerd,
Biej’t klas-corvee wôn het stof oonder de matte keerd !
“Al dat zaand en stof !  Weej wat ?
Oonder de mat ! Zo doo’w dat !”  enz.
Johan VeneklaasNog gen lid van 'n Kreenk? Anmelden kan aait biej oons, reageert eamn op dit bericht, dan krie'j bod wierum dan krieg iej 't in thoes steurt. Vuur € 25,= in 't joar krieg iej den mooien Bodbreef in thoes en he'j vriejgaank tot de meeste kreenkoamnde en ne komme koffie/thee zit der biej in. Dizze moand (meert) krieg iej ok nog oons mooie jubileumbook der biej.

Martin ter Denge zeenk ’t Twents Bob Dylan-leed van bienoa 14 minuten.
In ’t Joarbook Twente dat kottens oet is kommen stoat viefteen in ’t Twents
e-schreven coupletten oaver verschillende Twentse plaatsen.
An viefteen Twentse schrievers is vroagd um ‘n kort veske te maken met ne
bewearking van ’t bekeande leed ‘Desolation Row’ van Bob Dylan.

Klik op oonderstoanden link van de Twentse Taalbank dan krie’j alle teksten.
http://www.twentsetaalbank.nl/media/teksten/20416.html
Dreks luustern noar de muziek, dus geluud an.