Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Algemeen

De Kreenk vuur de Twentse Sproak is benaamd drok met ’t instaandhoalden en wieder ontwikkelen van de Twentse taal. De leste joaren hebt oetwessen dat völ leu wies bint met oonze Twentse streektaal, dee ne variant is van het Nedersaksisch. Aandere voarmen van het Nedersaksisch wordt sprökken in heel Noord-Oost Nederland en tot wied oaver de greans in Duutslaand. Vanof 1996 is ‘t Nedersaksisch, en doarmet ok het Twents, duur de Road van Europa erkend as regionale taal onner deel twee van ‘t Europees Handfest.

 
Wiedgoande ontwikkelingen um de erkenning onner deel dree te verkriegen, hef oeteendlijk zorgt vuur de officiële erkenning duur de regering van de Nedersaksische taal in oktober 2018. Hiermet hef de Twentse sproak min of mear dezölfde status kregen as ‘t Fries. 


In meart 2019 hef ok het Limburgs de officiële status kregen.                                                                                                                                                                                                                                       

Woar veen ie rechtervoort ‘t online woordenbook van Oaveriessel?

In 2016 schreven wiej hier dat ‘t Woordenbook van Oaveriessel online gung, en dat ‘t via twee verschiedene webadressen te veenden was. Jammer dat ‘t seend ‘n antal moanden nich meer zo is. De webstea ‘Onderzoekoverijssel.nl’, woarop ‘t woordenbook ne vuurname stea innam op dee Homepage, met hölp um te zeuken, spellingoetleg en meer, is opgoan in de webstea ‘MijnStadMijnDorp’, “woardeur alle informatie en collecties noe op éne plaatse te veenden bunt”, aldus de redactie. Jammer genog is ‘t veenden van ‘t online woordenbook doarmet knap lastig wörden, en iej könt ‘t zölfs nich meer googlen. Dat möt aans en better, mar doar weelt wiej de redactie noe nich met lastig vallen.

‘t Woordenbook is te veenden op MijnStadMijnDorp, mar iej möt doar noe luk meer meuite vuur doon dan eerder. Kies linksboaven op de homepage biej “Zoeken” dee oonderste optie: oetgebreid zeuken.’ Deselecteer’ vervolgens alns en selecteer ‘t Woordenbook van Overijssel en kiek an, ‘t zeuken en veenden kan beginnen. Veen iej nich wa’j zeukt? A’j ‘n steerntje vuur of noa ‘n woord plaatst, neamp de kaans da’j wat veendt beheurlijk too.

Wal möt der good en dudelijk op wezen wörden da’w nog nich kloar bunt met ’t in de riege zetten van alle gegevens dee de informanten vuur ‘t woordenbook indertied optekend hebt. Biej ‘n opbreangs van ’t zeuken kan stoan: “Dit item is nog niet goedgekeurd”. Dan möj weten da’j met aldereerste gegevens te maken hebt dee oet bunt zoch en nog nich in de riege bunt zat.