Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Boeken

Tweents Spreukjesboek: niej book duur Erik Hütte

In dit book vin ie meer dan hoonderd vertealsels, vuur grote leu en volwassen potleu. Spreukjes vuur oonder ’n kersboom, biej ’t heerdvuur of gewoon elken oamnd één in berre, vuur da’j biej mekaar achter de gebraejde oonderbokse kroept. Iej könt ze leazen, vuurleazen mer ok vuurdräegen. Hoe vake maak ie nit met dat gekuier op ’n verjoardag of in de kantine in eenmoal stil vaalt. In dit book vin ie munisie um ’n gaank d’r wier in te kriegen.
Tweents Spreukjesboek is via alle kunnige kanalen, online zo as ok in de bookwinkels, verkriegboar oonder ISBN-nummer 9789464024692. 

Hieroonder steet de kwis vuur de moand juli 2020 (3):

1.  Den keerl hoolt ’t vleis good oonder ‘n pekkel
a.      Hee wil ’t vleis good inzoalten
b.      Hee is vaak droonken
c.      Hee hef pas ’n vaerken slacht
d.      Hee zoargt vuur nen goeien bodem vuurdat hee geet dreenken 

2.  A-j nen ezzel daansen wilt leren, he-j wal ne gleunige plate neurig
a.      Iej möt völ gedeuld hebben
b.      As ie domme leu wat wilt leren, dan mö-j hard waerken
c.      Iej möt nen ezzel alvedan opporken
d.      Iej möt heel wat doon, vuurda-j dat wa-j wilt, vuur mekaar hebt 

3.  Hee hef miej de plaggen oet ’n vaalt maeit
a.      Hee is onmeunig te keer goan
b.      Hee hef mot had um ‘n wichke
c.      Hee wol maeien, moar de zeis was te stoomp
d.      D’r hef d’r ene zien wich oftroggelt 

4.  A-j ‘t eerste knoopsgat mist, krie-j ’t buis nich too
a.      Dan loop iej d’r vuur gek bie
b.      A-j begint met nen fout, dan kump ’t nich meer good
c.      Dan hool iej op ’n eand nen knoop oaver
d.      Dan he-j ’t good wies nich in orde 

5.  Iej könt nich poesen en ’t mel in ’n moond hoalden
a.      Iej könt nich grootsprekken en oonderwiel niks te makken hebben
b.      Iej möt oe stil hoalden a-j niks te zeggen hebt
c.      Iej könt gin twee dingen tegeliek doon.
d.      Iej könt nich fluiten a-j iets in ‘n moond hebt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kwisvroagen vuur de moand juni 2020 (2):

1.  Maak oen eagen ………alleanig
a.      Hoes
b.      Waark
c.      Kroam
d.      Drek 

2.  ’n Lesten slag dut ‘n buul net zovölle as geald
a.      Ie könt met alns betalen
b.      A’j krediet hebt, kö’j ok zoonder geald betalen
c.      Gearne pinnen
d.      Geald in ’n klingelbuul doon 

3.  Nen stork is ziene vearen net zoo good neurig as ‘n kuken
a.      Um te vlegen he’j volwassen vearen neurig
b.      Nen stork breg vlegend de wichter roond
c.      Groten hebt ’n groot inkommen neurig, net as de kleanen
d.      As volwassene ku’j proonken met oene vearen, kukens nog nit 

4.  Ze sprekt van vaderlaand en modersproak umdat ……..
a.      Iej doar oen egen dialect mangt sprekken
b.      Vaars niks te zeggen hebt
c.      Iej doar thoes bint
d.     De wichter meest duur de moo wördt groot e-brach 

5.  Woer brokkel iej wat in, a’j ’t vuur ‘t zeggen hebt
a.      Pap
b.      Melk
c.      Gemeenteroad
d.      Thoes 

Völle wille d’r met.

Nen moandelijksen kwis vuur oonze Kreenkwebstea        - april 2020 (1)

1. Iej möt huzen met de heune woara’j met in ’t bos bunt

a – Iej möt oene heune in ’n bos oetloaten
b – Iej möt good oppassen veur de heune dee in ’t bos loopt
c – Iej möt oe anpassen an de leu woara’j met umgoat

2. Ene de plaggen vuur de deure hen stekken

a – plaggen opstapelen bij de voordeur
b – ene ’t grös vuur de veute hen maejen
c – iej möt de deure oet um plaggen te stekken

3. De stöadigste jagers vangt de meeste hazen

a – met heanigan doon bereik iej vaak ’t meeste
b- a’j hazen wilt vangen möj der stöadig achteran
c – de meeste hazen kriej nich te pakken

4. ’n Pröttel op ne aandere koar gooien

a – Iej hebt de verkeerde koar metnömmen
b – Oene zaken op ne aandere wieze anpakken
c – Iej hebt ’n pröttel nich opruumd

5. Hee hef de achterbokse antrökken

a – hee hef de bokse krang antrökken
b – hee hef de verkeerde bokse antrökken
c - hee is ziene belofte nich noakommen                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

In het Twentehoes in de bibliotheek in Hengel hebt wie onmeunig völle beuke in de kaste stoan. Zoowat alle middage is t'er wei aanwezig, zodat alman dizze beuke kan inkieken, mear metnemmen is nig meuglik.  Zeuk ie iets, of stel ie woaraans belang in, komt t'er dan gerust achterhen kieken. Dee persoon den d'r dan is, wil oe met alle plezeer helpen zeuken an de haand van papieren liesten.

Jammer genog könt wie die lieste op dizzen stea nig ofdrukken.