Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Kameröa van 'n Kreenk

TWENTEHOES, centrum veur streektaal en streekcultuur van Twente

Twentehoes, dat zit in Kulturhus Borne, Marktstraat 25, 7622CP Borne en gef oonderdak aan de Twentse taal en cultuur. Van veurleazen tot dialectmeziek, van streektaal in de zorg tot een dialectblad veur wichter van de basisschool. In het Twentehoes lèèft het Twents volop. Alle organisasies die drok bint met het Twents, bint hier van hatte welkom. Vroag noar Adrie Hemmink.

SONT,  Streektaalorganisaties Nedersaksisch Taalgebied

SONT werd ingesteld door de regionale Nedersaksische streektaalinstellingen en verenigingen en geldt als koepel voor de behartiging van twee gezamenlijke belangen. Dat zijn:
A - het bereiken van een hogere status en meer erkenning
B - het initiëren en / of adviseren bij gebiedsoverstijgende activiteiten.

IJsselacademie

De IJsselacademie is een kenniscentrum en productiehuis voor streekcultuur in Overijssel. Ie kunt bie hen terecht met vroagen oawer taal, geschiedenis en tradities ...

Dialectgroep Achterhoek en Liemers

Doelstelling: het tehoopbrengen van die leu, die zich mondeling en/of schriftelijk in de streektaal van 'n Achterhoek en Liemers uiten of doarveurr interesse hebt en/of die taal propageert; dit in samenwerking met gelijkgestemde verenigingen.

Vrienden van de streektaal Lochem

Huus van de Taol

Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het actief en passief gebroek van de Drentse taol in de miest briede betiekenis anpidjert. De missie is körtweg: het stimuleren van het Drèents deur een hiele koppel activiteiten te doen. Het Huus van de Taol vindt de streektaol slim weerdevol oet cultureel én taolkundig oogpunt. Het is een mandielig bezit waor wij met mekaor zunig op weden moet.

Stichting Grunneger Sroak

De Grunneger Sproak zet zok in veur 't bevordern en t in stand holden van de Grunneger toal en cultuur.

Stichting Stellingwerver Schrieversronte

Dit is et belangriekste instituut veur tael, literetuur, geschiedenis, volkskunde en identiteit van Stellingwarf. Stellingwarf is een biezundere regio in Zuudoost-Frieslaand, daor de meensken vanoolds Stellingwarfs praoten. Et Stellingwarfs is een vorm van Nedersaksisch.

Stichting Urker Taol

De stichting Urker Taol houdt zich bezig met het in standhouden van onze taal. Doet onderzoek en verzorgt uitgaven, lezingen en lessen in en over de Urker Taol. Ook worden heemkundelessen verzorgd.