Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Helpen onthoolden

BROOK DUO IN DE JOHANNESKERK TWEKKELO
presenteert op 15 december um 14 uur ‘t nieje verhaal van GertJan Oplaat: ’t K’oole testament

Dit nieje verhaal wördt oondersteund met dialectleedjes, gedichtjes, lichtshow, beelden en afsloetend het ‘Stille Nacht’.
Dizze vuurdracht, kats in ’t Maarkels plat, spölt zich of in 1963, de tied van ‘n Rock & Roll, de vetkuufkes en de petticoats, vuur völle leu nog herkenboar.
De vuurstelling doert roem aanderhalf uur en der is gin pauze. Noa ofloop is ‘t nieuwe book ’t K’oude testament te koop.

Toogangskaarten kost € 12,- ne komme koffie of thee vuurof en ’n glas dreenken noa de vuurstelling zit der biej in.
Te bestellen biej: Alie van der Veer, 074-2911090  of via de mail:
a.h.vanderveer@wolmail.nl of johanneskerk@twekkelo.nl
Vanof 13.30 uur steet de koffie kloar in ‘t Kulturhus nöast de Johanneskerk an ‘n Twekkelerweg 110 te Twekkelo.
Noa afloop, um 16.00 uur steet ‘n drankje kloar in ‘t Kulturhus en köj nog geneuglijk noaproaten.

Schriefwedstried Huus van de Taol

DOE’J MET AN?
NEDERSAKSISCHE SCHRIEFWEDSTRIED 'VRIJ?' 

Vrij? 75 jaor bevrijd? Uut de kaste? Uut de putte? Juk ofewörpen? Woensdagmiddag? Vekaansie? In alle gevallen hebbe wij het over vrij.

En steeds giet het ok over vrijheid. Vrijheid van leven, van mening, van weden wie aj bint. En het giet veural ok over vieren. De grote vrijheid en de kleine huus-tuun en keukenvrijheid. Mar allemaole bint ze belangriek!

In de schriefwedstried veur het Nedersaksisch vraoge wij oe het gevuul dat veur oe het beste past bijVRIJ / VRIEJin een verhaal te verwoorden.

Spelregels:
Schrief een kört verhaal in een Nedersaksische variant en maak kaans op een mooie pries en plaatsing van oen verhaal in een speciale bevrijdingsZINNIG die tegen bevrijdingsdag 2020 uutkomp.

Heufdpries:€350,- | Tweede pries:€100,— 

* Elke variant van het Nedersaksisch is goed (spelling is gien probleem)
* Maximaal 1.000 woorden

* Digitaal insturen naor: info@huusvandetaol.nl

* Inlevernveur 10 januari 2020

* De jury zal bestaon uut meinsen uut de Nedersaksische taalgebieden

 

Kerstnachtdienst in de streektaal
Op 21 december nemt wiej met RTV- OOST in de RK keark Lettele de Kerstnachtdienst op. Het is aaltied de möaite weerd um d’r biej te wearn en het van dichte biej met te maken. Het koor TODA oet Rijssen wearkt met en net as alle joaren bunt Ronald Cornelissen en Klaas van de Kamp de veurgangers. Het beloaft  ne hele biejzeundere dienst te worden. Het döt oons aaltied good um te heuren dat dizze oetzending nen hogen kiekdichtheid  hef.

De keark geet lös um zeuven uur en um half achte begint de viering; schrieft 't op 'n kalender.

6 en 7 februari 2020: WINTERKRAAIEN

Ja dan komt noe echt de leste twee veurstellingen in Het Punt in Vroomshoop op 6 en 7 februari. Meer dan zesduzend meansen hebt het bezöcht en noe is het dus tied um te stoppen en dan wel met twee bi-jzundere oavenden. Loat oe verwennen met koorzang deur een fantastisch mannenkoor olv een begaafd musicus en dirigent. Dan bint doar weer de vertelling in het plat deur Thea Kroese en dan dee mooie klanken van de solisten ( Bas-bariton, piano en Buegel ) de beelden nemt oe met terugge in de tied.

Mar let op: veur dizze veurstellingen ku’j ok ienschrieven op een arrangemeant met vier-gangen diner veurof. Ie komt dan um zes uur en in een aangekleed theatercafé in de sfeer van de veurstelling en van het veenvolk schotelt ze oe een menu veur uut het ni-je kookboek, Koken met geschiedenis. Dat boek is ontstoan deur de veurstelling, gerechten van noe met het verhaal van toen. Dit arrangemeant kost €46,00 ( diner en veurstelling. Veurstelling alleen kost € 18,50.

Op de leste oavend wilt wi’j ok nog ofsluten met een stijlvolle afterparty. Loat oe verrassen. Ie weet niet wa’j metmaakt! En......het löp al storm, hoast oe.

Opgeven kan bi-j klaas@dragtmail.nl - Stichting Levend Vroomshoop  
Thea Kroese