Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Helpen onthoolden

Wiej zit noe in mei, mear duur den corona steet de nog niks op de rol. Ofwochen dus.......

zundag 21 maart 2021 um 19.00 uur: Kerkdienst in de Twentse streektaal - Ontmoetingskerk Rijssen

In het kader van ‘meert dialectmoand’ wödt op zundagaovnd 21 meert um 19.00 uur 'n digitaal te volgen dialectdienst op-enommen en oet-ezönden vanoet de Ontmoetingskerk (Gereformeerd/PKN) in Riessen. Het thema is: ‘Nen nieje lente’. Vuurrganger in dizze dienst is ds. K. (Klaas) van der Kamp oet Kampen. Duur de coronabeperkingen kan d'r dit joar helaas gin medewerking wörden verleend duur het -an de Ontmoetingskerk verbunden- gelegenheidskoor ‘Lofleed’. Zo möglik zingt het kwartet ‘MetnVeern’. Als ‘MetnVeern’ door de coronamaatregelen nich mag zingen, dan wödt de zang ook digitaal verzörgd. Alman (den belangstelling hef vuur de Tweantse toal) wördt van harte neugt om dizze dienst te volgen via Kerkdienstgemist.nl/overijssel/rijssen/ontmoetingskerkrijssen. Commissie Dialectdienst Ontmoetingskerk; Wim Markvoort, Geertje Roelofs en Herman Broeze. Vuurr meer informatie oaver de dienst: Herman Broeze, tel. 06-12536781 / broezeherman@gmail.com


Omroep Max gaat de Twentse film de Beentjes van Sint-Hildegard uitzenden op NPO1.
Op dinsdag 27 april om 20.35 uur is de film te zien op de landelijke tv-zender en beleeft dan de tv-première.Tot nu toe zagen duizenden mensen de film al in de bioscoop en in regionale filmhuizen. De luchtige dramafilm van Herman Finkers is door de Kring van Nederlandse Filmjournalisten uitgeroepen tot beste Nederlandse film van 2020.De film trok meer dan 700.000 bezoekers in 2020.www.MAXVandaag.nl


28 janewari 2021– Anne van der Meiden
           efkes andach vuur Anne van der Meiden

’t Geet de leste tied luk meender met Anne van der Meiden. Hee is kottens opnömmen in ’t Krönnenzommer in Hellendoorn, woar hee good verzoargd wördt in dizze rare tied.
Wat hef den man zich joarenlaank inzat vuur oonze Twentse modersproake. Ok toen hee a tegen de negentig joar anleup, was he gangs met ’t schrieven van beuke en heul he nog lezingen. ’t Umzetten van ’n Biebel in ’t Twents is van grote betaansie wes. 
Wiej könt ‘m noe nog bedaanken en mood in sprekken duur ’n kaartje of nen breef te sturen noar: Prof. dr. Anne van der Meiden, p.a. Krönnenzommer, kamer 1, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK in Hellendoorn.
Al dee berichen zölt ‘m good doon en doar zal hee wisse wal völ wille an beleaven.
Majt wiej der op rekkenen dat ieleu met doot?Zeer vereerde leden van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak

Op 21 november 2020 bestun 'n Kreenk 45 joar en zol d'r 'n jubileumbook vol verhalen en gedichten presenteerd wörden. Echter, duur de Coronaregels is t'r niks van al die feestelijkheden duurgoan. 
Wiej hebt van oonze schrievers  mooie verhalen en gedichten kregen en de jury hef ’t nich makkelijk hat um oet te zeuken wel der met de eer geet strieken . 

’t Spit oons merakels, mar duur de niejste Coronaregels hebt wiej alns mötten oetstellen, zowel de presentaasie in de Johanneskeark as ok oonzen feestoamnd, den zol wödden hooln op 28 november biej ’t Hoogspel.


Token joar hopt wiej de schaa in te halen en der nen gloepends mooien schrieversmiddag van te maken. Leu dee eur verhaal of gedicht majt vuurleazen kriegt doar op tied bod oaver.
En den mooien feestoamnd hooldt wiej ok tegoo, want wat in ’t vat zit…….., iej weet ’t wal!

Wiej doot oons best um de beuke nog vuur de feestdage roond te (loaten) brengen. 

Goodgoan,
bestuur van ‘n Kreenk

                                                                                                                                                                     

Kreenkoamnd en Schriefwedstried

’t Zal alman dudelijk wean dat ’n Ledenvergadering en Kreenkoamnd deensdag 31 meert nich duur könt goan i.v.m. ’t Coronavirus. Wiej möt mekaar noe nich te noa kommen, mar hopt da’w mekaa oaver ’n nich al te lange tied wier de haand könt doon. Blief gezoond en zovöl meugelijk in thoes. At der nen niejen doatum bekeand is, dö’t ‘t bestuur van ’n Kreenk de leden zo rap meugelijk bod hieroaver.
Schriefwedstried van ’n Kreenk: Alman mag metdoon, ok nich leden van ’n Kreenk wördt neugd met te doon an dizze schriefwedstried i.v.m. ‘t 45-joarig bestoan van ’n Kreenk.
Iej magt twee verhalen of gedichten schrieven oaver twee van de veer meugelijkheden:
1) dreumen bunt bedrog, of ……?
2) ’n stukske oaver oen hoesdeer
3) oen mooisten Kreenkoamnd of middag
4) oen eagen vrieje keuze.
Kiek eaven op oonze webstea vuur meer hieroaver en regels woar iej oe an hoolden möt en stuur ’t vuur 1 september noar ’t secretariaat van ’n Kreenk: avanderveer@kreenk.nl .

oktober 2020– Jaarboek Twente 2021
           ’n speciaal anbod vuur leden van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak

Vuur de 60e moal wördt ’t Joarbook Twente oetbrach. Oonderwearpen oaver Muziek en Sport oet ’t verleden en ’t heden komt an bod. ’n Kreenk kreeg de kaans um dee beuke met korting an te schaffen en doar wilt wiej oonze leden geern van met loaten profiteren, ’t book geet de leden € 17,50 kosten.
Bun iej lid van ’n Kreenk en wil iej zun book bestellen, stuur dan vuur 23 oktober ne mail met oen naam, joarbook Twente en adresgegevens noar Alie van der Veer (avanderveer@kreenk.nl) en maak tegliek ’t geald oaver noar oonzen penningmeester: IBAN: NL20 RABO 0148 5847 80 o.v.v. ‘Jaarboek Twente 2021’ en oen naam en adres. De bestelde beuke wördt tegliek verspreid met ’t nieje jubileumbook van ’n Kreenk. De leden kriegt zo rap meugelijk bod woar en wanneer de beuke ofhaald könt wörden.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wiej doot wier met an de Rabo ClubSupport. 
Tusken 5 oktober en 25 oktober könt alle leden van de Rabobaank Centraal Twente stemmen op 'n Kreenk vuur de Twentse Sproak. Net as de ofgelopen twee joar hef oons dat mooie dinge brach. 

Wiej vroag moar één ding, dat is um 't oonder de andacht te brengen van de leu dee in 't warkgebied van de Rabobank Centraal Twente wont en lid van dee baanke bunt. Leu dee in Ambt Dealden,  Beckum, Beantel, Boorn, Boornerbrook, Dealden, Deurningen, Deepn, Eule, Goor, Hengel, Hengevealde, Hertme, Soasel, Wiene, Zeldam en Zeandern wont, könt stemmen. 
Stoat oons half en stemt op oons. Nich vergetten! 

Op stap met Thea Kroese 

Ter Beekreizen oet Tubbig hef Thea Kroese vroagd as reisleider vuur de dagtripjes oaver de film ‘de Beentjes van St.Hildegard’. Ze kiekt tehope noar den film en goat op ’n trad langs diverse locaties. Thea gif doar oonderweg in oonze Streektaal oetleg oaver. 
Dat is zun groot succes wörden dat ter Beek noe ne v,,,,,eerdaagse reis geet doon o.a. noar de bedevaartskeark en abdij Sint Hildegard in Rüdeshei,m. Met ne bootreis op de Rijn langs de Loreley, bezeuk an Königswinter en Koblenz. Ne wienpreuveriej en netuurlijk ok lekker, Beek reizen kieken. A’j der nog ’n paar dage tuskenoet wilt he’j noe ne meugelijkheid,,,,,,,

Schriefwedstried van ’n Kreenk:  
Alman mag metdoon, ok nich leden van ’n Kreenk wördt neugd met te doon. De mooiste verhalen en gedichten komt in ’n book te stoan dat wördt oetbrach i.v.m. ‘t 45-joarig bestoan van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak.
Iej majt twee verhalen of gedichten schrieven oaver twee van de veer meugelijkheden:
1) dreumen bunt bedrog, of ……?
2) ’n stukske oaver oen hoesdeer
3) oen mooisten Kreenkoamnd of middag
4) oen eagen vrieje keuze.
Kiek eaven op oonze webstea www.kreenk.nl a’j meer wilt weten oaver de regels woar iej oe an hoolden möt en stuur ’t vuur 1 september noar ’t secretariaat van ’n Kreenk: avanderveer@kreenk.nl

                            

 ,