Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Helpen onthoolden

HELPEN ONTHOOLDEN

’t Is wier zo laat, de Rabo ClubSupport steet vuur de dure en wiej doot wier met an disse aktie. Tusken 4 en 26 september könt alle leden van de Rabobaank Centraal Twente stemmen op 'n Kreenk vuur de Twentse Sproak. Net as de ofgelopen vief joar hef oons dat mooie dinge brach. Dat geld van vurig joar is besteed an de oetgave van ’t keenderbeukske wat wiej dit joar oet hebt brach.

Wiej vroagt moar één ding, dat is um 't oonder de andacht te brengen van de leu dee in 't warkgebied van de Rabobank Centraal Twente wont en lid van dee baanke bunt. Leu dee in Ambt Dealden, Beckum, Beantel, Boorn, Boornerbrook, Dealden, Deurningen, Deepn, Eule, Goor, Hengel, Hengevealde, Hertme, Soasel, Wiene, Zeldam en Zeandern wont, könt stemmen.

Stoat oons half en stemt op oons. Nich vergetten um op Facebook te kieken, doar zette wiej ’t ok op en um ’t zo völle meugelijk te delen!
Marlies Nijhuis, gealdhoolder KTS  
       

Deank an’  MUZIEKOAMND biej ’t Hoogspel op 16 september!

Et beloaft nen geneuglijken oamnd te wörden met et optreden van de Eanterse band Neet Zuuver. Zee spölt en zeengt mooie leedjes in oonze streektaal en hebt in 2022 met völ wille metdoon an ’t Twents Songfestival in Oatmöske.
Der is nen kwis tuskenduur en ok hooldt wiej ne verlotting met leuke prieskes.
Oonze leden könt der den oamnd vuur niks in en aanderen betaalt € 10,- entree.
Zoas gebroekelijk steet um haalf 8 de koffie kloar, dat zit biej de pries in.

Loat et oons effen wetten a’j derbiej weelt wean en stuur oeterlijk 14 september ’n mailtje noar: truusvanotten@gmail.com of alievanderveer.43@gmail.com , bellen mag ok: 06-13010615 (Alie) en 06-83340839 (Truus).  Dialectmoand meert is nog nich vuurbiej!


Goonsdag, 29 meert, hebt ze in Concordia ne ‘Try out van de Nedersaksen’, https://www.concordia.nl/theater/de-nedersaksen-live-try-out/de-nedersaksen-live-try-out/ . Op www.concordia.nl kö’j nog meer veenden wat ze doar almoal doot. Ze loat weten dat der nog eankele plaatsen te koop bunt.

Op 30 meert hooldt ’n Kreenk eure joarvergadering in et Koetshoes in Riessen. Leden bunt vanof 19.00 uur welkom en um 20.00 uur kump Theo Hakkert oons vertellen oaver ziene columns in de Tubantia. Hee hef oons toozeg dat he dat hemoal in et Twents geet doon!

Op 31 meert hooldt ’n Kreenk ok nog ne bokenmarkt van 14.00 uur tot 16.00 uur. Dat doo’w in de ruumte in et Koetshoes/ Twentehoes, woar ok al oonze beuke en noaslagweark stoat. Doar is ok oons nieje keenderbeukske te koop en aandere Kreenkoetgaven.  


Karkdeenst in de Twentse streektoal,
Ontmoetingskarke Riessen

‘Meart dialectmoand’. Op zundag 19 meart um 19.00 uur is der een dialectdeenst in de Ontmoetingskarke (Gereformeerd/PKN).

Thema:‘Woar bin ie d’r ene van?’
Vuurganger: ds. H. Dorgelo oet Ommen.
Medewerking geleagenheidskoar ‘Lofleed’.
Woer: Ontmoetingskarke, Boomkamp 4 in Riessen (navigatie “De Giezen”).

Noa afloop van de deenst is der geleagenheid um gezellig noa te proatn.
De deenst is direct (of later) te volgen via Kerkdienstgemist.nl/Overijssel/Rijssen/Ontmoetingskerk.'N KREENK VUUR DE TWENTSE SPROAK IS 1 MEERT 2023 VUUR ’N DROAD kOMMEN MET ’N MOOI KEENDERBEUKSKE KATS IN ’T PLAT

’N BOOK VAN OALE GROOND VUUR NIEJE EN JONGE LEU

A’w oonze sproake in ere weelt hoolden mö’w biej de jonge leu beginnen vuurdat et echt te laat is.
De beukskes bint te koop vuur € 15,-.


Johanna ter Steege in de de André Hottenhuislezing


Actrice Johanna ter Steege hef deensdag 14 febrewari de tweejoarlijkse André Hottenhuis-lezing in de Industriekelder van het Bouwhuis bij kasteel de Oosterhof, Kasteellaan 1 in Riessen hoolden. 

De André Hottenhuislezing is ne tweejoarlijkse lezing en neumd noar de grote Twentse taalkundige André Hottenhuis. Doel van dee lezing is um tweejoarlijks één of meer oonderdelen van de streektalen oonder ’n andach te brengen. Eerdere sprekkers dee de André Hottenhuislezing hebt hoolden warren o.a. Anne van der Meiden, Harry Morshuis, Herman Finkers, Wim Daniëls en ds. Klaas van der Kamp.

Johanna ter Steege hef zich roemschoots inzat vuur de promotie en et instaandhoolden van et Twents. Zee hef de hoofdrol spöld in Hanna van Hendrik, ’t spektakelstuk dat doezenden leu noar’t vleegveald Twente hen hef trökken. Ok spöllen zee met völ succes tehope met Herman Finkers in’ film ‘De Beentjes van Sint-Hildegard’.

Dit veurjoar begeent ne nieje theaterproductie ‘de vergeten Twentse lente’ op et vleegveald Twente, woar Johanna wier ne grote rol in spölt. Dee kaartverkoop is ok a gangs. Johanna hef oonderwiel heel wat ervaring met streektaal in eur weark en wet doar zeker heel boeiend oaver te vertellen. De leu könt ok vroagen stellen oaver eure jonge joaren in Notter-Zuna.

Anmealden is verplicht umdat et antal plaatsen bepearkt is.
Dat kö’j met ’n mail doon op info@rijssensmuseum.nl en zet der effen Hottenhuis biej.

Vuurofgoand an de lezing in et Riessens museum, woar et Twentehoes ok twee moal in de wek zit, döt Ter Steege met an et Radio 350-programma PlatZat van 19.00 tot 20.00 uur.Leste kaans.

Op 9 en 10 februari 2023 komt in theater Het Punt in Vroomshoop nog twee veurstellingen van STEEN VOOR STEEN. Marga Kool hef het verhaal eschreven van de ontwikkeling van dizze streek noa het teruglopen van de vervening. An de haand van een familie beschref ze hoe niet allenig de wark- en economische wearld is veraanderd, mar ok de meanselijke verhoaldingen. Een ontroerende geschiedenis die reist langs de crisistied via de oorlog noar de wederopbouw. Een veurstelling vol ofwisseling.

Prachtige filmbeelden, koorzang van een honderdkoppig mannenkoor, Albert Wessels , baritonsolist, een dameskwartet en een Hrayer Ter Sagsyan topviolist. Hij en dirigent/organist/componist Gezinus Veldman speult oe de troanen in ’t harte. Ik doe alle vertellingen in oonze streektaal.

Op 9 en 10 februari in Het Punt in Vroomshoop.  Zonder pauze van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Reserveren kan bij klaas@dragtmail.nl    (€ 19,50 )


Beste leden van’ Kreenk,

Wiej neugt oeleu geern oet vuur ’n letsten kreenkoavend van dit joar den wördt hoolden op doonderdag 24 november. Dan kump Kreenklid en zeer gewaardeerd oald-bestuurslid Bert Wolbert oons in mooi Twents vertellen oaver hoo et oe as Twentenaar kan vergoan a’j van’ boer komt en ofhaankelijk bint hoo et leaven op de boerderiej geet.

Um de veerteen dage steet der op deensdaagns nen column van Bert Wolbert (of Gerrit Kraa) in ’n Baans en doar bu’w greuts op, völ meer Twents gif’t doar nit.

Et beloaft nen mooien oavend te wörden, den ma’j nit missen!

Et begeent um 20.00 uur en zoas gebroekelijk steet vanof 19.30 uur de koffie kloar biej café | Restaurant ’t Hoogspel, Bornsestraat 1 in Ambt Dealdn.
Oonze leden könt der vuur niks in en aanderen betaalt € 5,- p.p.

Bestuur Kreenk vuur de Twentse Sproak6 oktober 2022 – Jaarboek Twente2023
           ’n speciaal anbod vuur leden van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak

Vuur de 62e moal wördt ’t Joarbook Twente oetbrach. Et thema is dit moal ‘Twente tussen Oost en West’, hierbiejan leas iej wat der dit joar almoal in steet.

’n Kreenk krig de kaans dee beuke met korting an te schaffen en doar wilt wiej oonze leden geern van met loaten profiteren, ’t book geet oonze leden € 19,00 kosten.

Bun iej lid van ’n Kreenk en wil iej zun book bestellen, stuur dan vuur 23 oktober ne mail met oen naam, joarbook Twente en adresgegevens noar Alie van der Veer (avanderveer@kreenk.nl) en maak tegliek ’t geald oaver noar oonze penningmeester: IBAN: NL20 RABO 0148 5847 80 o.v.v. ‘Jaarboek Twente 2023’ en oen naam en adres. De leden kriegt zo rap meugelijk bod woar en wanneer de beuke ofhaald könt wörden.
Vanzölfsoprekkend betaal iej portokosten at wiej et book met PostNL möt versturen.   


Good niejs oaver Henny Everts, jongen van Kotte

Ieleu hebt almoal ’t mooie stukske können leazen dat Joop Weber hef schrevven oaver Henny Everts en Peter Schavemaker in ’n letsten Bodbreef.

Ankommen doonderdagoavend geet Peter doar ok wat oaver vertellen op oonzen Kreenkoavend.
Leden van 'n Kreenk könt et book ‘Jongen van Kotte’ met korting bestellen via www.vangorcum.nl Et book kost dan € 20. 
Et book lig vanof begin oktober in de weenkels veur 24,95 euro. 
Gebroek biej de bestelling en biej et betaalschearmde kortingscode Kotte22. Dee code is gealdig tot 15 oktober 2022.
Henny Everts en Peter Schavemaker komt geern op ‘n volgenden Kreenkoavend op 24 november oew book signeren.

Oetneudeging kreenkoavend

Optreden 22 september 2022

Wiej neugt de leden van’ Kreenk geern oet veur nen Kreenkoamnd met et optreden van Gery Groot Zwaaftink. Hee kump oet Vorden en is nen echten Troubadour. Hee zeenk met völ plezeer ziene zölf schreven leedjes en vertealt prachtige verhalen in et Achterhooks. Wiej hebt ’m ’n zetje leden tröffen biej erve Kots in Lievelde en vroagd of hee wal ’n moal noar Twente wol kommen vuur ’n optreden en dat wol hee gelukkig wal. Met de letste joarvergaderin zol hee kommen, mar mos zich ofmealden umdat hee Corona har en noe is et zo wied en kan hee biej ’n Kreenk optreden!
Kiek op www.gerygrootzwaaftink.nl en loat oe verrassen.

Ok op den oavend net vuur de pauze kö’w Peter Schavemaker temeute zeen, den oons zien book oaver Henny Everts wil loaten zeen en doar ok a et één en aander oawer geet vertellen. De leden könt ok a vust inschrieven vuur de ledenpries van € 20,-.

Et begeent um 20.00 uur en zoas gebroekelijk steet vanof 19.30 uur de koffie kloar biej café | Restaurant ’t Hoogspel, Bornsestraat 1 in Ambt Dealdn.
Zoas gebroekelijk könt oonze leden der vuur niks in en betaalt aanderen € 5,- p.p.

Namens het bestuur,

Alie van der Veer, secretaris KTS 

20 mei 2022

Twentse Taalpries 2022 vuur Thea Kroese
en anmoedeging vuur Femke Nijboer

Wiej bunt der greuts op dat ‘oonze Thea’ de Twentse Taalpries krig anböden duur Patrick Welman, burgemeister van Oldn’zel.
De anmoedegingspries geet noar Femke Nijboer, ass.professor faculteit Onderwijswetenschappen van ’n Universiteit Twente.

Dialectdeenst zundag 15 mei a.s. um 10.00 uur in de keark in Ossel (Usselo)

In de keark in Ossel bunt ze verdan goan met dialectdeensten woaras domoals ’n Kreenk met op is hoolden.
Doarum hooldt ze in de Osselerkeark nen dialectdeenst in de ‘moodersproak’.
’t Kearkbestuur hef  noe an ’n Kreenk vroagd um de leu hier bod oaver te doon.
Domnee Hans Hinkamp oet Lichtenvoorde gung al eerder vuur in Ossel, mar in meert was hee nich beschikboar. Hee kump noe op zundag 15 mei en ok zundag 4 september. Hee versteet de keuns um de verhalen oet ’n biebel kortbiej te brengen, “rech too, rech an”, met vuurbeelden oet ’t dagelijks leaven.  
’t Mooie van dialect is da’j ’t geveul doar ok zo good in könt leggen.
Der wördt an alle kaanten heel völ doan um oonze mooie Twentse taal in staand te hoolden en te promoten.
Prof. Van der Meiden hef ’n helen biebel in ’t Twents vertaald,’n leamnsweark! Doar maakt wie daankboar gebroek van. Johanna van Buren (1881-1962) hef oons heel wat an gedichten en verhalen noaloaten.’t Geet as volgt:  

“Ik bidde oew, jonge volk van noew:
Hoaldt d’eigen sproake in eer’n,
Oew beste doon de-j Hollaands könt,
Mar… ’t eigne neet verleer’n…. “

Wiej zeet oeleu geern op zundag 15 mei in de keark of via kerkdienstgemist.nl

Twents, doar is niks mis met!


Feestoamnd 45-joarig bestoan van 'n Kreenk

Op 23 april a.s. is ’t feest en viert wiej achterof ’t 45-bestoan van oonzen Kreenk. Wiej neugt oeleu geern oet vuur dizzen feestoamnd met ’t optreden van de Theatertour in ‘t Maarkels plat duur ’t Brook Duo, Gert Jan Oplaat en Anita Bolink.   
‘t Feest wördt hoalden biej ’t Hoogspel an de Bornsestraat 1 in ambt Delden.
Voalgens good gebroek könt oonze leden der vuur niks in en steet de koffie met wat derbiej vanof 19.30 uur kloar. Nich-leden bunt ok welkom, mar betaalt € 10,- entree.
Wil iej der ok biej wean, doot oons vuur 20 april bod en bel of mail noar ’n sekretaris,
tillefoon 06-13010615/ 074-2911090 en e-mail: avanderveer@kreenk.nl.

Goodgoan en tot 23 april,
bestuur Kreenk vuur denTwentse Sproak

Ledenvergadering Kreenk op 30 meert 2022

Op 30 meert a.s. hooldt ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak eure joarlijkse leden-vergadering biej ’t Hoogspel in Deeld’n van 19.00 uur tot + 19.50 uur. De oetneudeging hef in ’n Bodbreef stoan, ’n agenda en de verslagen ligt biej ’t Hoogspel op de toafels.

Noa ne korte pauze is ’t woord an Gery Groot Zwaaftink. Hee zeenk met völ plezear ziene eagen leedjes in ’t Achterhooks dialect. Ok vertealt hee prachtige verhalen en wiej bunt bliej dat den bekeanden Troubadour oet Vorden noar Twente wil kommen. Bu’j niej noar wat hee zoal döt, kiek dan effen op www.gerygrootzwaaftink.nl .

Voalgens good gebroek könt oonze leden der vuur niks in en is de koffie vuur rekkening van ’n Kreenk. Aandere belangstellenden bunt ok welkom, mar betaalt € 5,- entree.
Wiej zeet oeleu geern temeute op oonzen joarlijksen specialen dialectdag.
Het bestuurHELPEN ONTHOOLDEN – Niej-joarsvisiet Kreenk Twentse Sproak

Op zoaterdag 26-2-2022 organiseert ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak vuur de tweede moal op riege eure Niej-joarsvisiet vuur de leden biej restaurant De Zeumnsteern an de Hoksebeargerstroat 123 in Oele.
’n Eersten middag op 19-2 was rap oetverkoch, wiej majt jammer genog mar met 40 p tegeliek kommen.
Et begeent om 14.30 uur met koffie en wegge en noa da’w der één hebt dreunken op 2022 geet Dick Schlüter veurdreagen oet zien nieje gedichtenbook ‘Oostlandse Gedichten’.
Doarnoa sloet wiej den middag of met ‘n good stamppotbuffet.
De eagen biejdreage vuur den middag is € 18,- per persoon. Nich-leden betaalt € 24.
Anmelden zo rap meugelijk per e-mail of met de tillefoon.
alievanderveer.43@gmail.com  of 06-13010615
Annulering feestoamnd
met ’t Brook Duo op 27 november 

’n Kreenk vuur de Twentse Sproak möt helaas euren feestoamnd op 27 november ivm ‘t 45-joarig jubileum van ’n Kreenk annuleren.  
Het mag noe eenmoal nich, dus ok nich biej ‘t Hoogspel, de restaurants möt al um 20.00 uur dicht.
Wiej prebeert nieje ofspraken te maken en dee komt in ’n Bodbreef.

Oetneudeging Finale Schriefwedstried en priesoetreiking 

Op 21 november 2020 hef ’n Kreenk 45 joar bestoan. Duur ‘n Corona hebt wiej de finale met de priesoetreiking oet mötten stellen en doot dat noe op zoaterdag 20 november 2021. Schrievers dreagt mooie verhalen en gedichten veur oet ’t jubileumbook ‘En noe verdan’.
‘t Begeent um 14.00 uur met koffie of thee in ’t Kulturhus biej de Johanneskeark in Twekkel, Twekkelerweg 110. Um 14.30 begeent de vuurdrachten in de keark. Tuskenduur is de jury an ‘t woord um ‘t an mekaa te proaten en tekst en oetleg te geven. Um ± 17.30 uur maakt wiej de prieswinnaars bekeand en wördt de prieze oetreikt.
Opgeven per mail biej
alievanderveer.43@gmail.com  of 06-13010615
 
D’r bunt nog ’n paar plaatsen en iej möt oene QR-code ok metnemmen.


Kreenkoamnd op 21 oktober 2021 biej 't Hoogspel

Op 21 oktober he’w nen mooien kuieroamnd met boer Jan Bronninkreef oet Diekerhook en ziene vrouw Ineke. Hee hef eertieds metdoan an expeditie Robinson en is as winnaar oet de bus kömmen. Hee vertealt in mooi Twents hoo hee zich nuttig maken en ’t grote avontuur oaverleafd hef.
Ziene vrouw Ineke mos zich zeen te redden op ’t melkveebedrief. Doarbiej mog zee an nums vertellen woar Jan was en noe geet zee oons vertellen hoo dat almoal is goan.

Vanof 19.30 uur steet de koffie kloar en um 20.00 uur begeent ’n kuieroamnd. Oonze leden könt der vuur niks in, aandere belangstellenden betaalt € 5,- entree.
Nich vergetten oene QR-code met te nemmen of in ’n tillefoon te zetten, biej ’t Hoogspel möt ze dat noakieken.

EEN DAG IN DE STREEKTAAL MET STREEKGESCHIEDENIS

Ok zin um der efkes tuskenoet te goan en nich te wied vot? Goa dan nen dag op ’n trad met Thea Kroese en Ter Beek-reizen. Iej begeent um 10.00 uur in Tubbig met koffie en kreentenwegge. Dan köj ok boaven biej ’t oale Roadhoes de expositie oaver ’n boerenopstaand oet 1971 bekieken.  A’j dan almoal in de bus zit kom iej langs oale groond woar de ruilverkaveling todertied nich duur is goan. Oonderweg kriej nog meer te zeen en te heuren as Thea an ’t kuieren is met boer Mensink oaver de gebuurtenissen van toen. Iej komt langs mooie stea duur Twente en doar vertealt Thea ok oaver.
’n Lunch biej  earve Bossem in Lattrop is good en boer Dennis löt oe ’t earf zeen woar hee greuts op is. Dan geet ’t wier verdan, langs ’t laandkruus op ’n Oageleres, woar joarlijks de broodoetdeling wördt doan. ’t Börrelke der tuskenduur biej ’n aander laandkruus smaakt ok good. An ‘t letste goa’w langs aandere stea in Twente zoas ’t Vjenne en de Weitermanslanden, woara’j oetgestrekte percelen laand antreft. Oeteandelijk kom iej wier in Tubbig trechte en doo’j vuur ’t etten met an nen Twentsen kwis, den duur Bert Eeftink wördt presenteerd. Gerechten oet ’t kokbook van Thea hebt ze biej ’t Oale Roadhoes trechte maakt en smaakt prima. Doarnoa is ’t tied um op te stappen en goa’w met ’n terugblik op hoes an. Zunnen mooien dag kost oe € 79,- en der bunt nog pleatskes vriej op 27 okt., 4 en 18 november. Anmealden biej Ter Beek reizen 0546 – 621379, info@terbeekreizen.nl 9 oktober 2021– Jaarboek Twente2022
           ’n speciaal anbod vuur leden van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak

Vuur de 61e moal wördt ’t Joarbook Twente oetbrach. Oonderwearpen oaver Gezoondhead, oonderwies en toerisme in Twente oet ’t verleden en ’t heden komt an bod nöast beleavenissen roond ’n Corona hier in dizze strek.
’n Kreenk krig de kaans dee beuke met korting an te schaffen en doar wilt wiej oonze leden geern van met loaten profiteren, ’t book geet de leden € 19,00 kosten.
Bun iej lid van ’n Kreenk en wil iej zun book bestellen, stuur dan vuur 23 oktober ne mail met oen naam, joarbook Twente en adresgegevens noar Alie van der Veer (avanderveer@kreenk.nl) en maak tegliek ’t geald oaver noar oonzen penningmeester: IBAN: NL20 RABO 0148 5847 80 o.v.v. ‘Jaarboek Twente 2022’ en oen naam en adres. De leden kriegt zo rap meugelijk bod woar en wanneer de beuke ofhaald könt wörden.
Zeer vereerde leden van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak

Op 21 november 2020 bestun 'n Kreenk 45 joar en zol d'r 'n jubileumbook vol verhalen en gedichten presenteerd wörden. Echter, duur de Coronaregels is t'r niks van al die feestelijkheden duurgoan. 
Wiej hebt van oonze schrievers  mooie verhalen en gedichten kregen en de jury hef ’t nich makkelijk hat um oet te zeuken wel der met de eer geet strieken . 

’t Spit oons merakels, mar duur de niejste Coronaregels hebt wiej alns mötten oetstellen, zowel de presentaasie in de Johanneskeark as ok oonzen feestoamnd, den zol wödden hooln op 28 november biej ’t Hoogspel.


Token joar hopt wiej de schaa in te halen en der nen gloepends mooien schrieversmiddag van te maken. Leu dee eur verhaal of gedicht majt vuurleazen kriegt doar op tied bod oaver.
En den mooien feestoamnd hooldt wiej ok tegoo, want wat in ’t vat zit…….., iej weet ’t wal!

Wiej doot oons best um de beuke nog vuur de feestdage roond te (loaten) brengen. 

Goodgoan,
bestuur van ‘n Kreenk

                                                                                                                                                                     

Kreenkoamnd en Schriefwedstried

’t Zal alman dudelijk wean dat ’n Ledenvergadering en Kreenkoamnd deensdag 31 meert nich duur könt goan i.v.m. ’t Coronavirus. Wiej möt mekaar noe nich te noa kommen, mar hopt da’w mekaa oaver ’n nich al te lange tied wier de haand könt doon. Blief gezoond en zovöl meugelijk in thoes. At der nen niejen doatum bekeand is, dö’t ‘t bestuur van ’n Kreenk de leden zo rap meugelijk bod hieroaver.
Schriefwedstried van ’n Kreenk: Alman mag metdoon, ok nich leden van ’n Kreenk wördt neugd met te doon an dizze schriefwedstried i.v.m. ‘t 45-joarig bestoan van ’n Kreenk.
Iej magt twee verhalen of gedichten schrieven oaver twee van de veer meugelijkheden:
1) dreumen bunt bedrog, of ……?
2) ’n stukske oaver oen hoesdeer
3) oen mooisten Kreenkoamnd of middag
4) oen eagen vrieje keuze.
Kiek eaven op oonze webstea vuur meer hieroaver en regels woar iej oe an hoolden möt en stuur ’t vuur 1 september noar ’t secretariaat van ’n Kreenk: avanderveer@kreenk.nl .

Op stap met Thea Kroese 

Ter Beekreizen oet Tubbig hef Thea Kroese vroagd as reisleider vuur de dagtripjes oaver de film ‘de Beentjes van St.Hildegard’. Ze kiekt tehope noar den film en goat op ’n trad langs diverse locaties. Thea gif doar oonderweg in oonze Streektaal oetleg oaver. 
Dat is zun groot succes wörden dat ter Beek noe ne v,,,,,eerdaagse reis geet doon o.a. noar de bedevaartskeark en abdij Sint Hildegard in Rüdeshei,m. Met ne bootreis op de Rijn langs de Loreley, bezeuk an Königswinter en Koblenz. Ne wienpreuveriej en netuurlijk ok lekker, Beek reizen kieken. A’j der nog ’n paar dage tuskenoet wilt he’j noe ne meugelijkheid,,,,,,,