Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Kwissen

Hieroonder volgt de kwis vuur de moand oktober 2020 (nr. 4):

‘n Langsten dag hef ok nen oamd
a) Oaweral koomp’n eand an
b) ‘t Begin van nen langen oamd
c) ‘t Begin van ‘t eand van ‘n dag
d) Nen oamd is noch gin dag.


’t Is mangs klook um oe dom te hoolden
a) Iej könt kook halen biej Mans
b) Van niks weten
c) Ik wet neargens van, ik kom oet Losser
d) ’t Is mangs slim um oe dom te hoolden 


Ik loat miej nich in ’n tuk drieten
a) Driet doar he’k a genog van
b) Dan krieg ik ’t buis smerig
c) Ik loat miej nich biej de bene nemmen
d) Doar geet ’n tuk kapot van 

Ne grote loopskute
a) Ne grote boot
b) Dee kan hard lopen
c) Is aaltied van hoes
d) Hef ’t pad tusken de bene
 

Der achterhen kieken
a) Noar ne hen kieken
b) Komt d’r in, dan köj d’r oet kieken
c) Ik wil oe alleen efkes goeiendag zeggen
d) Kieken of de hen a eier hef (leg)

                                                                                       

Hieroonder steet de kwis vuur de moand juli 2020 (nr. 3):

1.  Den keerl hoolt ’t vleis good oonder ‘n pekkel
a.      Hee wil ’t vleis good inzoalten
b.      Hee is vaak droonken
c.      Hee hef pas ’n vaerken slacht
d.      Hee zoargt vuur nen goeien bodem vuurdat hee geet dreenken 

2.  A-j nen ezzel daansen wilt leren, he-j wal ne gleunige plate neurig
a.      Iej möt völ gedeuld hebben
b.      As ie domme leu wat wilt leren, dan mö-j hard waerken
c.      Iej möt nen ezzel alvedan opporken
d.      Iej möt heel wat doon, vuurda-j dat wa-j wilt, vuur mekaar hebt 

3.  Hee hef miej de plaggen oet ’n vaalt maeit
a.      Hee is onmeunig te keer goan
b.      Hee hef mot had um ‘n wichke
c.      Hee wol maeien, moar de zeis was te stoomp
d.      D’r hef d’r ene zien wich oftroggelt 

4.  A-j ‘t eerste knoopsgat mist, krie-j ’t buis nich too
a.      Dan loop iej d’r vuur gek bie
b.      A-j begint met nen fout, dan kump ’t nich meer good
c.      Dan hool iej op ’n eand nen knoop oaver
d.      Dan he-j ’t good wies nich in orde 

5.  Iej könt nich poesen en ’t mel in ’n moond hoalden
a.      Iej könt nich grootsprekken en oonderwiel niks te makken hebben
b.      Iej möt oe stil hoalden a-j niks te zeggen hebt
c.      Iej könt gin twee dingen tegeliek doon.
d.      Iej könt nich fluiten a-j iets in ‘n moond hebt

G   Goeie antwoorden kwis van de moand juli:
1 B
2 D
3 D
4 B
5 C                                                                                                                                                               

Kwisvroagen vuur de moand juni 2020 (2):

1.  Maak oen eagen ………alleanig
a.      Hoes
b.      Waark
c.      Kroam
d.      Drek 

2.  ’n Lesten slag dut ‘n buul net zovölle as geald
a.      Ie könt met alns betalen
b.      A’j krediet hebt, kö’j ok zoonder geald betalen
c.      Gearne pinnen
d.      Geald in ’n klingelbuul doon 

3.  Nen stork is ziene vearen net zoo good neurig as ‘n kuken
a.      Um te vlegen he’j volwassen vearen neurig
b.      Nen stork breg vlegend de wichter roond
c.      Groten hebt ’n groot inkommen neurig, net as de kleanen
d.      As volwassene ku’j proonken met oene vearen, kukens nog nit 

4.  Ze sprekt van vaderlaand en modersproak umdat ……..
a.      Iej doar oen egen dialect mangt sprekken
b.      Vaars niks te zeggen hebt
c.      Iej doar thoes bint
d.     De wichter meest duur de moo wördt groot e-brach 

5.  Woer brokkel iej wat in, a’j ’t vuur ‘t zeggen hebt
a.      Pap
b.      Melk
c.      Gemeenteroad
d.      Thoes 

G  Goeie antwoorden van de moand juni (kwis 2):
1 D
2 B
3 C
4 B
5 B

Nen moandelijksen kwis vuur oonze Kreenkwebstea        - april 2020 (1)

1. Iej möt huzen met de heune woara’j met in ’t bos bunt

a – Iej möt oene heune in ’n bos oetloaten
b – Iej möt good oppassen veur de heune dee in ’t bos loopt
c – Iej möt oe anpassen an de leu woara’j met umgoat

2. Ene de plaggen vuur de deure hen stekken 

a – plaggen opstapelen bij de voordeur
b – ene ’t grös vuur de veute hen maejen 
c – iej möt de deure oet um plaggen te stekken

3. De stöadigste jagers vangt de meeste hazen

a – met heanigan doon bereik iej vaak ’t meeste
b- a’j hazen wilt vangen möj der stöadig achteran 
c – de meeste hazen kriej nich te pakken

4. ’n Pröttel op ne aandere koar gooien

a – Iej hebt de verkeerde koar metnömmen
b – Oene zaken op ne aandere wieze anpakken
c – Iej hebt ’n pröttel nich opruumd

5. Hee hef de achterbokse antrökken

a – hee hef de bokse krang antrökken
b – hee hef de verkeerde bokse antrökken
c - hee is ziene belofte nich noakommen 

Goeie antwoorden vuur disse kwis (nr. 1) bint:

1c
2b
3a
4b
5c .